Tekst

Schrijven. De kunst van het verleiden

Communiceren. We doen het continu, ieder moment van de dag. Verbaal en non-verbaal, schriftelijk en/ of visueel, formeel of informeel maar ook wordt er door ons allemaal horizontaal of juist verticaal gecommuniceerd. Het doel? Te worden gehoord in de meest brede zin van het woord. Want wanneer je als zender niet wordt opgemerkt door de ontvanger komt de boodschap niet aan waarmee alle tijd, geld en moeite verspilde tijd, geld en moeite is geweest.

‘Stopkracht.’ is het woord dat Saywad vaak gebruikt richting de klant. Wil je de zekerheid hebben dat je boodschap wordt opgepikt, dan moet het over ‘stopkracht’ beschikken. Een opvallende foto, een schreeuwende kop, afwijkend kleurgedrag of een verrassend lettertype. Het zijn factoren die de mate van stopkracht – en daarmee het succes van de boodschap – bepalen. Saywad is autoriteit waar het gaat om het toevoegen van stopkracht aan de boodschap.

‘Wat is het doel?’. ‘Wat is de doelgroep?’. ‘Wat wordt het medium?’. Het zijn   de standaardvragen die Saywad in de oriëntatiefase aan de opdrachtgever stelt. Wanneer duidelijkheid ontbreekt zal dit meteen van invloed zijn op het bereik van de boodschap. Nadat er overeenstemming is, wordt de strategie bepaalt (medium, campagne, aanvliegroute, etc.). Als ook dit helder is, studeert Saywad op de vraag hoe het zeker weet dat de doelgroep de boodschap te zien krijgt.

“Raak een lezer tussen de ogen met je eerste zin. Zo niet dan is er geen reden een tweede zin te schrijven.”

Schrijven is de kunst van het verleiden. Het verleiden van de lezer om datgene te doen wat jij wil dat de lezer doet. Het nadenken over, het nemen van een beslissing of bijvoorbeeld het doen van een aankoop. De jarenlange ervaring waarmee Saywad producten en diensten etaleert en vermarkt, vertaalt zich in exponentieel groeiende verkoopcijfers. Wat opdrachtgevers aan kosten betalen, halen ze er onder aan de streep dubbel en dwars weer uit. Investeren in Saywad is uitbetaald worden in beeld, tekst en vormgeving met een aantoonbaar hogere omzet als uiteindelijk resultaat.